Üdvözöljük, lépjen be fiókjába vagy regisztráljon egyet.
Fiókom       Kedvencek
Az Ön kosara üres!

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek


Szerződés tárgya


Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a www.ritex.hu (a továbbiakban: Webáruház vagy Szolgáltató) weboldalán elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint az igénybevevő (továbbiakban:  Vásárló  vagy Megrendelő) és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit.

Amennyiben a Webáruházban kíván vásárolni, kérjük, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontját megértette, tudomásul vette, azzal egyetért és magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruházunk szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. 

Ön a Webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

Adatvédelmi tájékoztató

A Ritex Lakástextil Webáruház használata során a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott, kiszállításhoz szükséges információk.

Webáruházunk böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (pl felhasználó ip címe, látogatott oldalak, időpontok, stb.), ezek az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. A weboldal adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában. A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, csak a munkamenet idején élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a "cookie-k" használatát engedélyezni szükséges, e nélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

 

Megvásárolható termékek/szolgáltatások köre

A Látogató az általa kiválasztott termék részletes tulajdonságait, specifikus jellemzőit, valamint kinézetét az adott termékhez tartozó adatlapon ismerheti meg. A webáruházban megjelenített termékképeket igyekeztünk a valósághoz hűen bemutatni, de ennek ellenére a képek csak illusztrációk. Megjelenítő eszköztől függően a termék színei eltérhetnek a valóságtól. Ezen kellemetlenség kiküszöbölése érdekében Webáruházunk a rendelhető termékek nagy részéből fogásminta rendelési lehetőséget biztosít Vásárlóink számára.  A Fogásminta rendelésről részletesebben itt olvashat.

A webáruházban feltüntetett árak tartalmazzák a törvényileg előírt Áfát.
 

Rendelésekkel kapcsolatos információk

Megrendelés, feldolgozás

Megrendelések leadására bármikor van lehetőség, Webáruházunk folyamatosan befogadja azokat. A rendelések feldolgozása munkanapokon 9-16 óra között történik. 

A Vásárló által leadott rendelést Vevőszolgálatunk közvetlenül a rendelést követően, vagy az azt követő munkanapon online visszaigazolja majd a megrendelés feldolgozásra kerül. Ezt követően munkatársunk felveszi a kapcsolatot a Vásárló által megadott telefonszámon a rendelés visszaigazolása érdekében. Amennyiben a megadott telefonszám nincs használatban, vagy egy harmadik, ismeretlen fél érhető el rajta, a rögzített megrendelés törlésre kerül.  
 

Teljesítés

A termékek átvétele történhet házhoz szállítás útján vagy személyes átvétellel üzletünkben. 

Webáruházunk a rendelés leadását követően elkészíti az esetenként egyedi méretekkel ellátott terméket vagy termékeket és azt a megrendelés visszaigazolásától számított 2-4-8 ( az adott termékhez tartozó szállítási idő feltüntetve az adott termék adatlapján, munkatársunkkal folytatott megrendelés egyeztetése után) munkanapon belül eljuttatja a Vásárlóhoz. A szállítás pontos idejéről a Webáruház tájékoztatja a Vásárlót.

Amennyiben a Vásárló által megrendelt terméket Webáruházunk átmeneti készlethiány vagy egyéb előre nem látható okok miatt nem tudja a Vásárló rendelkezésére biztosítani, Vevőszolgálatunk a megrendelés feldolgozását követő 1-2 munkanapon belül köteles arról  tájékoztatni a Vásárlót. Amennyiben a módosult vállalási idő nem felel meg a Vásárlónak, elállási szándékát az info@ritex.hu e-mail címen jelezheti.

A Weboldalon szereplő termékek árainak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruházban felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem erről tájékoztatni köteles a Megrendelőt e-mail vagy telefon útján. Szolgáltató ekkor felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vásárló elállhat vásárlási szándékától. 
 

Sikertelen kézbesítés

Abban az esetben, amennyiben Igénybe vevő a megrendelt egyedi terméket - elállási jog hiányában - házhoz szállítás esetén a feladástól számított 10 napon belül nem veszi át, vagy az átvételt megtagadja, úgy Megrendelő köteles a termék 50%-a, de legalább 5.000,- Ft meghiúsulási kötbért megfizetni Szolgáltató részére a szállítási költségek egyidejű megtérítése mellett.

Egyedi, a Megrendelő által megadott méretekkel rendelkező termék kézbesítésének  meghiúsulása esetén a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az adott terméket 2 hétig megkísérli értékesíteni kárenyhítés keretein belül. Ennek sikertelensége esetén az Igénybe vevőtől a kötbéren felüli teljes kárának megtérítését is követelheti.

 

Garanciális feltételek

A Webáruházunkban forgalmazott termékekre a mindenkori jogszabályoknak megfelelő, illetve az egyes termék gyártója által biztosított garanciális feltételeket biztosítunk. Ezen feltételek termékenként eltérőek lehetnek. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben, valamint a Szolgáltató és Megrendelő közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak irányadóak.

A Megrendelő termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a terméket átveszi. A garanciális jogokat a garancialevélen (minden esetben a Szolgáltató által küldött számlán) megjelölt elérhetőségeken keresztül lehet gyakorolni. A garanciával kapcsolatos folyamatok ügyintézője a Vevőszolgálatunk.

A rendelet hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hiba oka:

- szakszerűtlen üzembe helyezés,

- nem rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- nem megfelelő tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:

- termék javítást vagy cserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése nem lehetséges, vagy ha az a Szolgáltatónak a jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a Szolgáltató a javítást vagy a cserélést nem tudja vállalni megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni kötelezettségének, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Megrendelő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga javíthatja vagy mással javíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított nyolc munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Vásárlónak lehetősége van felvenni a kapcsolatot a Vevőszolgálattal, ahol szívesen segítséget nyújtunk a garanciális illetve szavatossági ügyek intézésében. A vonatkozó garanciaidő minden egyes terméknél feltüntetve.

 

Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet értelmében a Megrendelő  14  munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától.

A Megrendelő az elállási jogát gyakorolhatja:

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

- Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

- A Szolgáltatónak a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül vissza kell téríteni.

 

Elállással kapcsolatos költségviselés:

 Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Megrendelőt terhelik. A Megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli.

A Szolgáltató  követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Felek eltérő megállapodásának hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával:

- Olyan termék esetében, amely a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet kifejezetten a Megrendelő egyéni utasításai alapján állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. 

- Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.

- Olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ.

 

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben a Megrendelő élni kíván elállási jogának gyakorlásával, azt egy egyértelmű, elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatban jelezheti vevőszolgálatunk felé kizárólag írásban. Postai úton történő jelzés alkalmával az ajánlott küldemény postára adásának időpontja irányadó, e-mail vagy fax esetében, azok küldési időpontja. A Megrendelő a terméket futárszolgálat igénybevételével juttathatja vissza Szolgáltató részére legkésőbb az elállási nyilatkozat beérkezésétől számított 14 napon belül. 

A termék visszajuttatásával kapcsolatban felmerült összes költség a Megrendelőt terheli. A visszaszállítás díján kívül más költség a Megrendelőt nem terheli. Az utánvéttel terhelt csomagot a Szolgáltató nem köteles átvenni.  

45/ 2014. Korm. rendelet. 24. § (2)-(3) bekezdések: A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A Szolgáltató köteles visszatéríteni a Megrendelőnek a termék árát, valamint a termék egyszeri szállítási költségét, amennyiben szállítási díjjal terhelte a termék vételárát.

A Szolgáltató a termék vételárát tizennégy napon belül visszajuttatja a Megrendelőnek (a megadott bankszámlaszámra, vagy postai úton).

Felhívjuk figyelmét, hogy azoknál az egyedi méretekkel rendelkező termékeknél, melyek elkészítési méreteit a Megrendelő adta meg, nincs lehetőség az elállási jog gyakorlására. 

A Megrendelő köteles a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére.

45/ 2014. Korm. rendelet.  25. §: A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

 A visszaküldött a csomag felbontását a félreértések elkerülése végett videó felvételen rögzítjük.

 

A vásárlás pontos menete

 

Termékeink kategorizálását igyekeztünk úgy megoldani, hogy mindenki a legegyszerűbb módon megtalálhassa a számára megfelelő terméket. 

 

Regisztráció

A megrendelések fogadására valamint azok feldolgozására csak a regisztrációt követően van lehetőség.

A regisztráció folyamán kérjük ügyeljen az adatok pontosságára.

Az oldalunkon való regisztráció nem jár semmilyen kötelezettséggel. 

 

Fogásminta rendelési lehetőség

Webáruházunkban a fogásminta igénylése teljesen ingyenes! 

A regisztrációt és bejelentkezést követően az oldalunkon szereplő méteráruk zöméből igényelhető fogásminta, ezáltal is megkönnyítve a megfelelő termék kiválasztását.

Amelyik termék adatlapján nem szerepel a "Fogásmintát szeretnék" gomb/funkció, abból a termékből nem rendelhető ingyenes fogásminta. 
A kiküldött fogásminta minden esetben az adott anyag bemutatására szolgál. 

Egyszerre maximum hat különböző fogásmintát áll módunkban kézbesíteni a Megrendelő részére. 


 

Darabáru rendelés

A kiválasztott termék adatlapján állítható be a rendelni kívánt mennyiség, aminek megadását követően a megfelelő mennyiségű termék a kosárba helyezhető. Ezen darabszám módosítására a későbbiek folyamán van lehetőség a kosárban.

Függöny kiegészítőink valamint egyéb darabáru termékeink rendelése esetén kérjük vegyék figyelembe az adott termékhez tartozó minimális rendelési mennyiséget.

 

Méteráru rendelése

Szalagok, bogenek, ferdepántok, kartonok, vásznak, bútorszövetek valamint egyéb méteráru termékek rendelése esetén kérjük vegyék figyelembe az adott termékhez tartozó, a termék adatlapon szereplő anyagszélességet és/vagy egyéb megadott méreteket. 

Webáruházunkban centiméterre pontosan megadhatja a megrendelni kívánt mennyiséget. 

Méteráru termék rendelése esetén a minimum rendelési mennyiség minden esetben 10cm. Bordűrös fényáteresztő függönyöknél a minimum rendelési mennyiség a burdűrszélesség. Ennél kevesebbet nem áll módunkban kiküldeni a Megrendelő részére. 

 

Egyedi méretekkel ellátott termékek rendelése.
 

Fényáteresztő függönyöknél

- A termék kiválasztása után a weblap a termék adatlapra tereli a látogatót. Itt lehet fogásmintát igényelni, a terméket a kedvencekhez adni, valamint kiválasztani a megvásárolni kívánt anyag típusát ( Csak anyag / Megvarrva / Egy oldalról behúzható / Két oldalról behúzható). 

Ha a "Csak anyag" opció kerül kiválasztásra, bordűrös aljú függönyöknél a rendelhető mennyiség csak a bordűr szélesség többszöröse lehet, a minimális rendelési mennyiség a bordűr egyszeres szélessége. Ólomzsinóros függönyöknél a minimális rendelési mennyiség 10cm. 

- A Megvarrva kérem opció választása után adható meg a Megrendelő részére megfelelő típus( Egy oldalról behúzható / Két oldalról behúzható).

A megfelelő típus kiválasztása után szükséges megadni a karnis szélességét valamint a készfüggöny magasságát. Minden esetben a karnis szélességét adja meg és ne az ablakét.

- A méretek megadását követően a Látogató kiválaszthatja a behúzó szalag redőzési arányát. Méretfelvételi segédletet itt tekinthető meg. Kérheti függönyét ráncoló szalag nélkül (ilyenkor csak körbeszegjük az anyagot), vagy választhat különböző redőzési arányok között (1,5x; 1,8x; 2x; 2,5x). A redőzési arány kiválasztása után az oldal kilistázza a megadott redőzési arányhoz tartozó szalagokat méret és minta szerint. 

- A ráncoló szalag kiválasztását követően az oldal automatikusan elvégzi a szükséges számításokat (a megadott és kiválasztott paraméterek alapján), majd tételesen feltünteti azt. 

- Ezen pontok elvégzése után nyíilik lehetőség a terméket a kosárba helyezni. Több, azonos termék igény esetén a darabszám növelésére van lehetőség. 

 

Dekor illetve sötétítő függönyöknél

A kiválasztott dekor anyag adatlapján lehet fogásmintát igényelni, a terméket a kedvencekhez adni, valamint kiválasztani a megvásárolni kívánt anyag típusát ( Csak anyag / Megvarrva / Egy oldalról behúzható / Két oldalról behúzható / Dekorsál). 

Ha a "Csak anyag" opció kerül kiválasztásra, a minimális rendelési mennyiség 10cm. 

- A Megvarrva kérem opció választása után adható meg a megfelelő típus( Egy oldalról behúzható / Két oldalról behúzható / Dekorsál).

A megfelelő típus kiválasztása után szükséges megadni a karnis szélességét valamint a készfüggöny magasságát. 

- A méretek megadását követően az Oldal tételesen feltünteti a megadott paraméterek alapján számított árat. 

Dekor illetve sötétítő függönyeinket minden esetben 5 cm-es tetszőleges (smokkoló) ráncoló szalaggal készítjük. Amennyiben másik ráncoló szalaggal szeretné kérni dekor függönyét azt jelezheti a rendelés kiegészítésnél, vagy e-mailben vevőszolgálatunknál.

 

Kosár

A megrendelni kívánt termék/termékek a kosárban kerülnek ideiglenes rögzítésre.

A megrendelés leadását megelőzően kérjük a Megrendelőt, még egyszer ellenőrizze le a kosár tartalmát, hogy minden adat, méret, paraméter, darabszám megfelel-e a Megrendelő igényeinek. 

A kosárban már csak a megrendelni kívánt termék/termékek darabszáma módosíthat, az egyedi méretekkel ellátott termék paraméterei nem. 

A rendelés leadását követően munkatársunk felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel a regisztráció során megadott adatok valamint a rendelés pontosítása érdekében.   

Azoknál a sötétítő illetve dekor anyagoknál, ahol a termék adatlapon fel van tüntetve a következő információ : "Kiegészítő információ: Mintaegyeztetés szükséges!", a webáruház által generált fizetendő végösszeg kizárólag tájékoztató jellegű! Figyelembe véve az adott anyag specifikációit, valamint a Megrendelő által megadott egyedi méreteket, minden ilyen esetben egyedi árajánlat készítése szükséges, melyet munkatársunk a megrendelés feldolgozását követően megküld a Megrendelőnek. A Megrendelő a végleges árajánlat alapján dönthet a vásárlás további kimeneteléről, mely döntést köteles e-mailben megküldeni a Szolgáltató részére.  
 

 

Fizetés

A megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése történhet előre utalással vagy a Magyar Posta Zrt. futárjának való fizetéssel.

Utaláskor kérjük közleményben feltüntetni a Megrendelő nevét valamint a megrendelés számát.

Utánvétes fizetéskor a megrendelt termék összegét a futárszolgálat munkatársánál kell kiegyenlíteni. 

 

 

Kézbesítés

A megrendelések szállítását a Magyar Posta Zrt. végzi. 

70.000Ft alatti rendelés esetén: 2.000Ft

70.000Ft feletti rendelés esetén ingyenes. 

 

Üzemeltetéssel kapcsolaton információk

Üzemeltető: Mészáros Attiláné e.v.

Székhely/telephely: 2500 Esztergom, Simor János utca 72.

Nyilvántartási szám: 5072759

Adószám: 48811341-2-31

Bankszámlaszám: 10103661-49010832-00000003

 

Vevőszolgálat elérhetőségei:

Telefon/fax: 06-33/413-832

Mobil: +36-20/770-8547

e-mail: info@ritex.hu; ritex@gportal.hu

 

 

Felügyeleti szerveink

Helyi jegyző

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1

Telefon: 06-33/542-000

Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

2801 Tatabánya, Fő tér 4

Telefon: 06-34/512-150

Gazdasági Kamara Mellett Működő Békéltető testület

2801 Tatabánya, Fő tér 36

Telefon: 06-34/513-010